OFERTA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO

 • kursy grupowe lub indywidualne,
 • język ogólny lub specjalistyczny (opiekun osób starszych w krajach niemieckojęzycznych lub w Wielkiej Brytanii),
 • zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 90 minut,
 • zajęcia indywidualne – w/g ustaleń z klientem,
 • lekcje z wykorzystaniem nowych technologii i platform edukacyjnych,
 • stała komunikacja z lektorem poprzez Google Classroom,
 • dodatkowe materiały w formie papierowej i/lub elektronicznej,
 • indywidualne/dodatkowe lekcje przez Skype (na życzenie klienta),
 • bezpłatna lekcja próbna,
 • podręczniki w cenie kursu,
 • miła atmosfera. 
 1. Kurs języka niemieckiego / angielskiego dla dorosłych (poziom dla użytkowników początkujących)

Absolwent kursu posiadał będzie podstawowe umiejętności językowe pozwalające na posługiwanie się językiem  w typowych sytuacjach życia codziennego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie A1/A2 (patrz: opis poziomów biegłości językowe według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Kurs obejmuje 60 spotkań / 90 godzin
Dwa razy w tygodniu po 90 minut
Czas trwania kursu: 8 miesięcy

 1. Kurs języka angielskiego / niemieckiego dla dorosłych (poziom dla użytkowników samodzielnych)

Absolwent kursu posiadał będzie podstawowe umiejętności językowe pozwalające na posługiwanie się językiem w typowych sytuacjach życia codziennego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B1/B2 (patrz: opis poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Kurs obejmuje 60 spotkań / 90 godzin
Dwa razy w tygodniu po 90 minut
Czas trwania kursu: 8 miesięcy

 1. Kurs języka angielskiego / niemieckiego dla dorosłych (poziom dla użytkowników zaawansowanych)

Absolwent kursu posiadał będzie podstawowe umiejętności językowe pozwalające na posługiwanie się językiem  w typowych sytuacjach życia codziennego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie C1 (patrz: opis poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Kurs obejmuje 60 spotkań / 90 godzin
Dwa razy w tygodniu po 90 minut
Czas trwania kursu: 8 miesięcy

4. Kurs języka angielskiego / niemieckiego dla opiekunów osób starszych

Podczas kursu poznacie Państwo wszelkie zwroty i zagadnienia niezbędne w pracy opiekunki lub opiekuna osoby starszej.

Pracujemy w małych grupach, kurs rusza przy zebraniu co najmniej 4 osób.

Materiał obejmuje:

 • codzienne zwroty i wyrażenia niezbędne podczas opieki nad osobą starszą,
 • zwroty grzecznościowe przydatne podczas rozmowy z osobą starszą, jej rodziną, pielęgniarką lub lekarzem,
 • wydawanie uprzejmych poleceń i wyrażanie próśb,
 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi,
 • określenia czasu, pory dnia, częstotliwość, jedzenie, picie, gotowanie, podawanie posiłków itd.
 • słówka i zwroty związane ze zdrowiem: części ciała, dolegliwości, choroby, lekarstwa, pomoc domowa, rozmowa z lekarzem itd.
 • wizyta u lekarza, w aptece, zachowanie w razie wypadku, prowadzenie prostych rozmów telefonicznych, wzywanie pogotowia,
 • masy, miary i objętości.


Kurs obejmuje 50 spotkań / 75 godzin
Dwa razy w tygodniu po 90 minut
Czas trwania kursu: 7 miesięcy

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Klasyfikację przyjęła Rada Europy, wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 – początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – profesjonalny. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

Poziom Opis
A1

Breakthrough

(Beginner)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2

Waystage

(Elementary/Pre-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1

Threshold

(Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2

Vantage

(upper/post-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1

Operational proficiency

(Advanced)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2

Mastery

(Nearly native-speaker level)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Opisu_Kszta%C5%82cenia_J%C4%99zykowego