Przed przystąpieniem do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ZAJĘĆ.
Opłatę za zajęcia należy dokonać na numer konta 90 1140 2004 0000 3302 7800 4379

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem zajęć w Dziecięcej Akademii Rozwoju i akceptuję go.