Działalność Dziecięcej Akademii Rozwoju ukierunkowana jest na wspieranie dziecka i jego rodziny we wszechstronnym rozwoju. W naszej ofercie znajdują się zajęcia :

edukacyjne,  twórcze, specjalistyczne, a także konsultacje dla rodziców i opiekunów.

Naturalna potrzeba poznawania i odkrywania przez dziecko świata oraz jego rozwój następują wtedy, gdy dzieje się to w przyjaznym środowisku , w otoczeniu dostarczającym pozytywnych emocji i budującym motywację do podejmowania wyzwań. Neurologiczne podstawy procesu uczenia się wskazują jednoznacznie, że następuje on wtedy, gdy dziecko widzi sens w podejmowaniu aktywności, a tym samym rodzi się w nim  odpowiednia motywacja. W zajęciach znajdujących się w naszej ofercie wykorzystujemy zatem nowoczesne, budzące kreatywność narzędzia, a także stosujemy różnorodne i innowacyjne formy oraz  metody pracy.

Co nas wyróżnia…
  • podejmujemy zespołowe działania ukierunkowane na realizowanie indywidualnych potrzeb dziecka,
  • nasza oferta adresowana jest do dzieci, rodziców, opiekunów i wychowawców, realizujemy program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
  • zajęcia znajdujące się w naszej ofercie prowadzone są przez doświadczoną kadrę, otwartą na nowe i innowacyjne rozwiązania oraz stale podnoszącą kompetencje,
  • od początku naszej działalności podejmujemy współpracę z organizacjami i osobami zajmującymi się realizacją potrzeb rozwojowych dzieci,
  • w bieżącej pracy korzystamy z narzędzi technologii informacyjnej oraz programów edukacyjnych i terapeutycznych, umożliwiamy korzystanie z niektórych zajęć online,
  • jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, dostosowujemy ofertę do pojawiających się potrzeb,
  • nasza lokalizacja jest doskonałym punktem wyjścia w wiele atrakcyjnych miejsc w czasie organizowanych półkolonii,
  • rozwijamy zdolności, wspieramy rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży, stwarzamy warunki do pozytywnych relacji rówieśniczych, warunki do rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w dorosłym życiu.